cattery

Onze kater/our male

Onze Poezen/our females

kittens

gezondheid.

links

Contact
Cattery RIVERDOLL
Ragdoll
beschikbaar/available
Plannen/plans
herplaatsing
vorige nesten/past litters
Plannen/plans
We hebben een langere fokpauze ingelast, voor nu zijn er nog geen
concrete plannen, ik ga de komende maanden voor mijn dames opzoek
naar een geschikte date, ik hoop in november/december 2018 een concrete planning
te hebben, dekkingen zullen niet plaatsvinden voor november 2018.

 

Planning winter/voorjaar 2019

riverdoll's Hannah                                         Mr X


Riverdoll's Isabella                                      Mr X


Planning Voorjaar/zomer 2019

Riverdoll's Lizzy                                           Mr X


Riverdoll's Oprah                                         Mr X


I.v.m met vele aanvragen houd ik geen wachtlijst bij voor liefhebber kittens
mochten er kittens beschikbaar zijn, zal dit te lezen zijn op de site.


Serieuze fokkers die bealngstelling hebben voor een kitten kunnen uiteraard contact opnemen, ik kan op
dit moment nog niets toezeggen, omdat dit afhangt van de katers die ik ga kiezen en de afspraken die ik daar over
maak met de katereigenaren.

Vanuit Oprah zullen geen kittens verkocht worden voor fok doeleinden.

catteryOnze kater/our maleOnze Poezen/our femaleskittensgezondheid.linksContact